Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Quỳnh Mai 2022

Trường THCS Quỳnh Mai hướng dẫn ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán năm học 2022 - 2023 gồm 5 trang như sau:

Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Quỳnh Mai 2022

Bài 1: Cho hàm số y = 2x + 3 (d)

1) Vẽ đồ thị hàm số đã cho trên mặt phẳng tọa độ Oxy

2) Trong các điểm A(-2/3;1), B(-1/2; 2), C(-3;0) điểm nào thuộc đồ thị hàm số (d)? Vì sao?

3) Tìm tọa độ giao điểm của (d) với hàm số d1: y= -x + 1

4) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d

5) Cho hàm số y =(m-1)x + 2m – 3 (dz). Tìm m để (d2) cắt (d) tại điểm có hoành độ bằng -1

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Quynh Mai 2022

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Quynh Mai 2022

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Quynh Mai 2022

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Quynh Mai 2022

De cuong ki 1 mon Toan lop 9 - THCS Quynh Mai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 1 môn Toán lớp 9 - THCS Quỳnh Mai 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247