Đề cương kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS Thăng Long

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập học kì 2 trường THCS Thăng Long, Hà Nội năm học 2022 - 2023 lớp 8 môn Toán.

Đề cương kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS Thăng Long

Bài 1. Tìm số có hai chữ số biết tổng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 14. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được một số mới nhỏ hơn số đã cho là 36.

Bài 2. Hiện nay cha gấp 3 lần tuổi con. Con tính rằng: 2 năm nữa tổng số tuổi hai cha con là 60. Tính tuổi cha và con hiện nay?

Bài 3. Một tổ may áo theo kế hoạch mỗi ngày phải may 30 áo. Tổ đã may mỗi ngày 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, ngoài ra còn may them được 20 chiếc áo nữa. Tính số áo mà tổ đó phải may theo kế hoạch.

De cuong ki 2 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS Thang Long

De cuong ki 2 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS Thang Long

De cuong ki 2 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS Thang Long

De cuong ki 2 mon Toan lop 8 nam 2023 - THCS Thang Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2023 - THCS Thăng Long

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247