Đề cương KSCL đầu năm lớp 6 môn Tiếng Việt - THCS Hai Bà Trưng 2021

Đề cương ôn tập KSCL đầu năm lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Hai Bà Trưng, Phòng GD Phúc Yên năm học 2021 - 2022.

Đề cương KSCL đầu năm lớp 6 môn Tiếng Việt - THCS Hai Bà Trưng 2021

Câu 1. Câu nào dưới đây đặt dấu gạch chéo () đúng vị trí để phân cách chủ ngữ và vị ngữ?

A. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như / tấm kính lau hết mấy hết bụi.

B. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch / như tấm kính lau hết mấy hết bụi.

C. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính / lau hết mấy hết bụi.

D. Sau trận bão, chân trời, ngấn bể / sạch như tấm kính lau hết mấy hết bụi.

De cuong KSCL dau nam lop 6 mon Tieng Viet - THCS Hai Ba Trung 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương KSCL đầu năm lớp 6 môn Tiếng Việt - THCS Hai Bà Trưng 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!