Đề cương môn GDCD giữa kì 1 lớp 10 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

Chi tiết đề cương ôn tập kiểm tra môn GDCD giữa học kì 1 lớp 10 năm 2021 - 2022 của trường THPT Sơn Động 3, Bắc Giang.

Đề cương môn GDCD giữa kì 1 lớp 10 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

Câu 3. Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó

A. Chưa có sự biến đổi nào xảy ra

B. Sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật

C. Sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất

D. Sự biến đổi của chất diễn ra nhanh chóng.

De cuong mon GDCD giua ki 1 lop 10 nam 2021 - THPT Son Dong 3

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương môn GDCD giữa kì 1 lớp 10 năm 2021 - THPT Sơn Động 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!