Đề cương môn Hóa lớp 11 học kì 2 năm 2021 - THPT Việt Đức

Nội dung đề cương môn Hóa lớp 11 ôn thi cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Việt Đức như sau:

Đề cương môn Hóa lớp 11 học kì 2 năm 2021 - THPT Việt Đức

16. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Etilen tác dụng với dung dịch AgNO, NH tạo kết tủa màu vàng.

B. Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO, ở nhiệt độ thường.

C. Propan làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO, ở nhiệt độ cao.

D. Axetilen làm mất màu dung dịch brom.

De cuong mon Hoa lop 11 hoc ki 2 nam 2021 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương môn Hóa lớp 11 học kì 2 năm 2021 - THPT Việt Đức

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!