Đề cương môn Toán kì 1 lớp 7 - THCS Tân Mai 2019

Mời các bạn tham khảo đề cương ôn tập của học kì 1 môn Toán lớp 7 Trường THCS Tân Mai, Hà Nội năm học 2019-2020.

Đề cương môn Toán kì 1 lớp 7 - THCS Tân Mai 2019

Bài 1: Số học sinh của các khối 6; 7; 8; 9 của một trường THCS tỷ lệ với các số 9 : 8 : 7 : 6. Biết rằng số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn số học sinh khối 6 và 7 là 120 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối ?

Bài 2: Để làm nước mơ, người ta ngâm mơ theo công thức: 2 kg mơ ngâm với 2,5 kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để ngâm 5 kg mơ ?

De cuong mon Toan ki 1 lop 7 - THCS Tan Mai 2019De cuong mon Toan ki 1 lop 7 - THCS Tan Mai 2019De cuong mon Toan ki 1 lop 7 - THCS Tan Mai 2019De cuong mon Toan ki 1 lop 7 - THCS Tan Mai 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương môn Toán kì 1 lớp 7 - THCS Tân Mai 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!