Đề cương ôn giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Bắc Thăng Long

Các em ôn tập giữa học kì 1 môn Sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội dưới đây.

Đề cương ôn giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Bắc Thăng Long

Câu 8. Nguồn gốc chung của giới động vật là

A. tảo lục đơn bào nguyên thuỷ.        B. động vật đơn bào nguyên thuỷ.

C. động vật nguyên sinh.                D. động vật nguyên sinh nguyên thuỷ.

Câu 9. Đặc điểm của vi khuẩn, xạ khuẩn là

De cuong on giua ki 1 lop 10 mon Sinh 2021 - THPT Bac Thang Long

De cuong on giua ki 1 lop 10 mon Sinh 2021 - THPT Bac Thang Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Bắc Thăng Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!