Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2023 THPT Chuyên Bảo Lộc

Trường THPT THPT Chuyên Bảo Lộc hướng dẫn ôn tập giữa kì 2 năm học 2022 - 2023 lớp 11 môn Toán chi tiết như sau.

Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2023 THPT Chuyên Bảo Lộc

Bài 11.Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chứng minh rằng AC vuông góc B’D’, AB’ vuông góc CD’ và AD’ vuông góc CB

Bài 12.Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AB và DM

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2023 THPT Chuyen Bao Loc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2023 THPT Chuyên Bảo Lộc

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247