Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023 THCS Nguyễn Tri Phương

Cùng tham khảo dưới đây đề cương ôn giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2022-2023 của trường THCS Nguyễn Tri Phương

Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023 THCS Nguyễn Tri Phương

Bài 3. Biểu đồ dưới đây biểu diễn kết quả bải kiểm tra khảo sát môn Toán (thang điểm 10) của học sinh lớp 6A và 6B:

a) Lập bảng số liệu theo mẫu dưới đây

b) Tính số học sinh của mỗi lớp 6A, 6B.

c) So sánh điểm trung bình cộng của hai lớp 6A, 6B.

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2023 THCS Nguyen Tri Phuong

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2023 THCS Nguyen Tri Phuong

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2023 THCS Nguyen Tri Phuong

De cuong on giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2023 THCS Nguyen Tri Phuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023 THCS Nguyễn Tri Phương

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247