Đề cương ôn kì 1 môn Sử THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2020

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch Sử của trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm học 2020 - 2021 gồm 6 câu như sau:

Đề cương ôn kì 1 môn Sử THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2020

3. Tình hình Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Nguyên nhân, chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai.

+ Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

+ Vai trò Nguyễn Ái Quốc với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng.

De cuong on ki 1 mon Su THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn kì 1 môn Sử THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247