Đề cương ôn kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 7 năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ cụ thể như sau:

Đề cương ôn kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Trường Tộ

Bài 1. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có 2 chữ sổ lớn hơn hoặc bằng 20. Tìm số phần tử
của tập hợp M gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra, sau đó tính xác xuất của mỗi biến cố sau:

Bài 3. Xếp loại học lực của 40 bạn học sinh của lớp 7A được minh họa bởi biểu đồ ở hình vě bên.

a) Kể tên các loại xếp loại học lực của lớp 7A.

b) Số phần trăm của mức xếp loại nào là chưa cho biết? Tính số phần trăm của mức xếp loại đó.

c) Tính số học sinh xếp loại Khá của lớp 7A.

De cuong on ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Truong To

De cuong on ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Truong To

De cuong on ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Truong To

De cuong on ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Nguyen Truong To

Viết bình luận: Đề cương ôn kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Nguyễn Trường Tộ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247