Đề cương ôn kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Thăng Long 2023

Hướng dẫn ôn tập cuối học kì 2 lớp 6 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đề cương ôn kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Thăng Long 2023

Bài 3. Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình (Không có học sinh xếp loại yếu, kém). Số học sinh đạt loại giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 2/5 số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá

a. Tính số học sinh xếp loại giỏi, loại khá và loại trung bình?

b. Tính tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp?

Bài 4: Trong thùng có 80 lít xăng .Người ta lấy ra lần thứ nhất 10/3 và lần thứ hai 30% số lít xăng đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít xăng?

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

De cuong on ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Thang Long 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Thăng Long 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247