Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt 2020

Các em tham khảo dưới đây đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 của trường THCS Thịnh Liệt

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt 2020 

Bài 1: Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x + 5 = 13

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 = 8

De cuong on tap giua HK1 mon Toan lop 6 THCS Thinh Liet 2020De cuong on tap giua HK1 mon Toan lop 6 THCS Thinh Liet 2020

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Toán lớp 6 THCS Thịnh Liệt 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!