Đề cương ôn tập giữa học kì 2 2021 Anh lớp 6 THCS Thường Phước 1

Dưới đây là chi tiết đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 của trường THCS Thường Phước 1 năm 2021, các em tham khảo

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 2021 Anh lớp 6 THCS Thường Phước 1

Task 18 . Give the correct form of the word given to complete the sentences:

1. I think the most useful of all house hold ____________ is the washing machine. (APLLY)

2. I would like to have a _________ TV in my house. (WIRE)

3. She lives in a village and its ___________ are peaceful.

De cuong on tap giua hoc ki 2 2021 Anh lop 6 THCS Thuong Phuoc 1

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa học kì 2 2021 Anh lớp 6 THCS Thường Phước 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!