Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lớp 8 THCS Mỗ Lao 2021

Chi tiết đề cương ôn tập giữa học kì 2 năm 2021 của trường THCS Mỗ Lao môn Địa lí lớp 8 được cập nhật dưới đây, các em tham khảo

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Địa lớp 8 THCS Mỗ Lao 2021

1/ Trình bày đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á? Nhờ những điều kiện nào mà kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh? 

2/ Tại sao nói rằng biển Đông là một "ổ bão"?

3/ Trình bày những nét chính dân cư và lao động; đặc điểm nổi bật về kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á.

De cuong on tap giua hoc ki 2 mon Dia lop 8 THCS Mo Lao 2021De cuong on tap giua hoc ki 2 mon Dia lop 8 THCS Mo Lao 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lớp 8 THCS Mỗ Lao 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!