Đề cương ôn tập giữa học kỳ I lớp 10 môn Toán 2022 -THPT Yên Hòa, Hà Nội

Tham khảo đề cương ôn tập giữa kì I môn Toán lớp 10 năm học 2022-2023 trường THPT Yên Hòa bao gồm hai phần Đại số và Hình học.

Đề cương ôn tập giữa học kỳ I môn Toán lớp 10 học kỳ 2022-2023 -THPT Yên Hòa, Hà Nội

CHƯƠNG 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. I. Lý thuyết

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình, hai bất phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương bất phương trình.

- Trình bày được khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm của nó.

2. Kỹ năng

- Xác định được miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, giải các bài toán thực tế tối ưu


De cuong on tap giua hoc ky I lop 10 mon Toan 2022 -THPT Yen Hoa, Ha Noi

De cuong on tap giua hoc ky I lop 10 mon Toan 2022 -THPT Yen Hoa, Ha Noi

De cuong on tap giua hoc ky I lop 10 mon Toan 2022 -THPT Yen Hoa, Ha Noi

De cuong on tap giua hoc ky I lop 10 mon Toan 2022 -THPT Yen Hoa, Ha Noi

De cuong on tap giua hoc ky I lop 10 mon Toan 2022 -THPT Yen Hoa, Ha Noi

>>>TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN TẠI ĐÂY. 

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa học kỳ I lớp 10 môn Toán 2022 -THPT Yên Hòa, Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247