Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Cầu Giấy

Trường THCS Cầu Giấy hướng dẫn đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Cầu Giấy

Câu 50. Chọn đáp án ĐÚNG:

A. 2 điểm M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn MN.

B. 2 điểm M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu MN vuông góc với d.

C. 2 điểm M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu MN cắt d tại trung điểm của đoạn MN.

D. 2 điểm M và N đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu M và N nằm khác phía với đường thẳng d

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

De cuong on tap giua ki 1 lop 8 mon Toan 2021 - THCS Cau Giay

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 lớp 8 môn Toán 2021 - THCS Cầu Giấy

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!