Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Bắc Thăng Long 2021

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập giữa học kì 1 lớp 10 năm học 2021 - 2022 môn tiếng Anh trường THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Bắc Thăng Long 2021

2. Tom: “Which of the chores do you dislike doing the most ?”  Jerry: “ “.

A. I like cooking and sweeping the floor

B. I do the laundry, cook and wash the dishes

C. Well, my favorite activity is doing the washing-up

D. Washing the dishes, because I often break things when I do the washing-up

De cuong on tap giua ki 1 mon Anh lop 10 - THPT Bac Thang Long 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Anh lớp 10 - THPT Bắc Thăng Long 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!