Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 12 2022 - THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập giữa học kì I năm học 2022-2023 môn Toán trường THPT Yên Hòa bao gồm hai phần Giải tích và Hình học. Các em xem chi tiết dưới đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 12 2022 - THPT Yên Hòa

I. Lý thuyết 1. Kiến thức.

-Trình bày được tính đơn điệu của hàm số; Giải thích được mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và dấu của đạo hàm cấp một của nó.

-Trình bày và phân biệt được các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số. Giải thích được điều kiện cần và điều kiện đủ để hàm số đạt cực đại và cực tiểu; trình bày được hai quy tắc tìm điểm cực trị của hàm số.

Trình bày được định nghĩa GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp và ứng dụng đạo hàm để tìm các giá trị đó.

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 12 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 12 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 12 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 12 2022 - THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 12 2022 - THPT Yen Hoa

>> TẢI TOÀN BỘ FILE ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I TRƯỜNG YÊN HÒA LỚP 12 MÔN TOÁN TẠI ĐÂY. 

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 12 2022 - THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247