Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trường Vinschool 2020

Chi tiết đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 của trường Vinschool năm học 2020 - 2021 được cập nhật trong bài, các em tham khảo.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trường Vinschool 2020

Bài 1: Viết tập hợp sau bằng 2 cách và tính số phần tử của tập hợp đó:

a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 6;

b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 12;

c) Tập hợp C gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 0.

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 6 - Truong Vinschool 2020

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 6 - Truong Vinschool 2020

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 6 - Truong Vinschool 2020

De cuong on tap giua ki 1 mon Toan lop 6 - Truong Vinschool 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - Trường Vinschool 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!