Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Sử 2022 THPT Xuân Đỉnh

Nội dung ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Lịch Sử 2021-2022 THPT Xuân Đỉnh được Tuyensinh247.com đăng tải ngay đây

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Sử 2022 THPT Xuân Đỉnh

1.Cách mạng tư sản Anh - Tình hình nước Anh trước cách mạng.

- Diễn biến và kết quả của CMTS Anh

- Tính chất , ý nghĩa của CMTS Anh.

2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh

- Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ . Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh. Bắc Mĩ.

- Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

- Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Su 2022 THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Sử 2022 THPT Xuân Đỉnh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247