Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Việt Đức

Chi tiết đề cương giữa học kì 2 năm học 2022-2023 môn Toán lớp 10 của trường THPT Việt Đức được Tuyensinh247cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Việt Đức

Câu 20: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d1: x−2y+1=0 và d2:-3x+6y-10=0

A. Trùng nhau.

B. Song song.

C. Vuông góc với nhau.

D. Cắt nhưng không vuông góc.

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 10 mon Toan 2023 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 10 môn Toán 2023 - THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247