Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Yên Hòa 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán của Tổ Toán - Tin thuộc trường THPT Yên Hòa năm học 2021-2022 chi tiết như sau:

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Yên Hòa 2022

Câu 39**. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoản đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5.000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

A. 4.000.000 đồng.        B. 10.125.000 đồng

C. 52.500.000 đồng.      D. 52.000.000 đồng.

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

De cuong on tap hoc ki 2 lop 11 mon Toan THPT Yen Hoa 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 11 môn Toán THPT Yên Hòa 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247