Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Xuân Đỉnh

Dưới đây là đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Xuân ĐỉnhĐề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Xuân Đỉnh

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Xuân Đỉnh

II. HÌNH THỨC KIEM TRA

- Thời gian: 45 phút

- 100% trắc nghiệm

III. NỘI DUNG KIÊM TRA

- phonetics

- word formation

- word choice

- collocation and idioms

- gap-filling

- verb tense

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh 2022 THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh 2022 THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!