Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm hướng dẫn ôn tập giữa kì 2 năm học 2022 - 2023 lớp 12 môn Hóa chi tiết như sau.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 THPT Trần Phú

Question 45. Fossil fuels come from dead plants and animals. These plants and animals died millions of years ago.

A. Plants and animals that died millions of years ago become fossil fuels.

B. Fossil fuels were made from plants and animals that died millions of years ago.

C. Fossil fuels come from plants and animals that died millions of years ago.

D. Plants and animals died millions of years ago to become fossil fuels today.

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 THPT Tran Phu

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 THPT Tran Phu

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 THPT Tran Phu

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 THPT Tran Phu

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Anh nam 2023 THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Anh năm 2023 THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247