Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2022 THPT Xuân Đỉnh

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2021-2022 THPT Xuân Đỉnh được cập nhật bên dưới, các em tham khảo.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2022 THPT Xuân Đỉnh

Câu 3. Công an chỉ được bắt người trong trường hợp

A. có yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp.

B. có yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lí người lao động.

C. có yêu cầu của Hội đồng nhân dân các cấp.

D. có quyết định của Tòa án nhân dân các cấp.

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon GDCD nam 2022 THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2022 THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!