Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Việt Đức 2023

Tham khảo dưới đây đề cương ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 12 của trường THPT Việt Đức

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Việt Đức 2023

Câu 20: Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x−3y+4z+5=0. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng đi qua A(1;1;1) và song song với mặt phẳng (P)?

A. -2x + 3y - 4z + 3 = 0.

B. 2x - 3y + 4z = 0.

C. 2x - 3y + 4z - 1 = 0.

D. 2x - 3y + 4z + 3 = 0.

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Toan THPT Viet Duc 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Toán THPT Việt Đức 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247