Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Đoàn Thị Điểm

Dưới đây là đề cương ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Đoàn Thị Điểm

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

Câu 2. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần rồi quan sát số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc, biển cố nào sau đây là biến cố chắc chắn:

A. “Gieo được mặt có số chấm là số chẵn”

B. “Gieo được mặt có số chấm là số chia hết cho 3”;

C. “Gieo được mặt có số chấm là số không bé hơn 1”;

D. “Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 2”.

Câu 3. Một hộp có 4 tấm thẻ được in số lần lượt từ 1 đến 4. Lấy ra ngẫu nhiên một thẻ từ hộp và quan sát số trên đó. Biến cố nào dưới đây là biến cố ngẫu nhiên.

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Doan Thi Diem

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Doan Thi Diem

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Doan Thi Diem

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Doan Thi Diem

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan 2023 - THCS Doan Thi Diem

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2023 - THCS Đoàn Thị Điểm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247