Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Nguyễn Tri Phương 2023

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Nguyễn Tri Phương cùng xem ngay phía dưới.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Nguyễn Tri Phương 2023

Bài 2. Ba lớp 7A, 7B, 7C đã đóng góp một số sách để hưởng ứng việc xây dựng mỗi lớp có một thư viện riêng. Biết số sách góp được của lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4, 6, 5 và tổng số sách góp được của lớp 7A với lớp 7B hơn số sách của lớp 7C là 45 quyển. Tính số sách mỗi lớp đã đóng góp được.

Bài 3. Biết các cạnh của tam giác tỉ lệ với 2;3;4 và chu vi của tam giác là 45 cm . Tính các cạnh tam giác đó?

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Nguyen Tri Phuong 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Nguyen Tri Phuong 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Nguyen Tri Phuong 2023

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Nguyen Tri Phuong 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Nguyễn Tri Phương 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247