Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Toán THCS Linh Đàm

Các em cùng tham khảo đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán Học lớp 7 năm học 2022 - 2023 trường THCS Linh Đàm dưới đây

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Toán THCS Linh Đàm

Bài 1. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần.

a) Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số lẻ”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

b) Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

c) Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 5 dư I”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

d) Xét biển cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 3”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

De cuong on tap giua ki 2 lop 7 nam 2023 mon Toan THCS Linh Dam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 7 năm 2023 môn Toán THCS Linh Đàm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247