Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Hoàng Văn Thụ 2024

Dưới đây là đề cương ôn giữa kì 2 môn Anh lớp 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội gồm 7 trang sau.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Hoàng Văn Thụ 2024

1.Girls must all be sent to school because ________ will provide better opportunities.

A. education                B. beliefs                     C. rights                    D. politics

2.Birth control methods have ________ women from the endless cycle of childbearing and rearing.

A. free                         B. freely                     C. freedom                    D. freed

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Hoang Van Thu 2024

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Hoàng Văn Thụ 2024

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247