Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 12 năm 2023 THPT Việt Đức

Trường THPT Việt Đức tổ chức ôn tập giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 12 xem chi tiết đề cương giữa kì 2 môn Anh dưới đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 12 năm 2023 THPT Việt Đức

8. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the word or phrase that best fits each of the numbered blanks. (5 question)

9. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following sentences. (approx. 150 words - 5 questions)

De cuong on tap giua ki 2 mon Anh lop 12 nam 2023 THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Anh lớp 12 năm 2023 THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247