Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Địa lớp 11 THPT Lê Lợi 2022

Xem chi tiết dưới đây đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 11 THPT Lê Lợi 2021-2022

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Địa lớp 11 THPT Lê Lợi 2022

Câu 12: Biển Ban-tích, biển đen và biển Ca-xpi tiếp giáp với phía nào của Liên Bang Nga?

A. Đông và đông nam.            B. Bắc và đông bắc.

C. Tây và tây nam.                D. Nam và đông nam.

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Dia lop 11 THPT Le Loi 2022

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Địa lớp 11 THPT Lê Lợi 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!