Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí lớp 12 2022 THPT Xuân Đỉnh

Nội dung ôn tập giữa học kì 2 môn Lí lớp 12 2021-2022 trường THPT Xuân Đỉnh gồm 7 trang chi tiết như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí lớp 12 2022 THPT Xuân Đỉnh 

Câu 15. Khoảng vẫn là

A. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vấn.

B. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vấn.

C. khoảng cách giữa một vân sáng và một vận tối liên tiếp trên màn hứng vấn.

D. khoảng cách từ vân trung tâm đến vận tối gần nó nhất.

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Li lop 12 2022 THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí lớp 12 2022 THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!