Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2022

Nội dung ôn tập giữa kì 2 môn Vật Lí THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2021-2022 gồm có chương 4 và chương 5

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2022

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng về 1 âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?

A. Âm tần và cao tần cùng là điện từ những tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.

B. Âm tần là sóng âm còn tần là sóng điện từ những tần số của chúng bằng nhau.

C. Âm tần là sóng âm 1 cao tần là sóng điện từ và tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.

D. Âm tần và cao cùng là sóng âm nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Li THPT Tran Phu - Hoan Kiem lop 12 nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Lí THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm lớp 12 năm 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!