Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Tin lớp 10 THPT Phú Bài 2022

Nội dung ôn tập giữa kì 2 môn Tin lớp 10 THPT Phú Bài năm học 2021-2022 gồm có 3 phần: mục tiêu, nội dung và các câu hỏi trắc nghiệm

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Tin lớp 10 THPT Phú Bài 2022

Câu 44. Muốn thêm các từ gõ tắt vào danh sách ta thực hiện như thế nào?

A. Vào Tools > Auto Correct Options.. gõ từ viết tắt vào ô Replace và cụm từ đầy đủ vào ô With rồi nháy nút Delete.

B. Vào Tools > Auto Correct Options..., gõ cụm từ đầy đủ vào ô Replace và từ viết tắt vào ô With rồi nháy nút Add.

C. Vào Tool Auto Correct Options..., gõ từ viết tắt vào ô Replace và cụm từ đầy đủ vào With rổi nháy nút Add.

D. Vào Tools > Auto Correct Options..., gõ cụm từ đầy đủ vào ô Replace và từ viết tắt vào ô With rồi nhảy nút Delete.

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Tin lop 10 THPT Phu Bai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Tin lớp 10 THPT Phú Bài 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247