Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 11 THPT Xuân Đỉnh

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 2021-2022 lớp 11 THPT Xuân Đỉnh gồm lý thuyết và các câu hỏi ôn tập

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 11 THPT Xuân Đỉnh

Câu 110. Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng song so với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan 2022 lop 11 THPT Xuan Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 11 THPT Xuân Đỉnh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!