Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 2022 THPT Yên Hòa

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2021-2022 trường THPT Yên Hòa thuộc tổ Toán - Tin gồm 16 trang

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 2022 THPT Yên Hòa 

2. Kỹ năng

- Tìm được điều kiện xác định của bất phương trình. Nhận biết hai bất phương trình tương đương.

- Dùng định lí về dấu của nhị thức bậc nhất lập bảng xét dấu tích các nhị thức bậc nhất, xác định tập nghiệm của các bất phương trình tích. Giải và biện luận bất phương trình, hệ bậc nhất.

- Vận dụng được định lí về dấu tam thức bậc hai để giải bất phương trình bậc hai; các bất phương trình quy về bậc hai: bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. Giải một số hệ bất phương trình bậc hai một ẩn đơn giản. Giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như: điều kiện để phương trình có nghiệm, có hai nghiệm trái dấu. Giải một số bất phương trình đưa về bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ thích hợp hoặc phương trình quy về dạng tích.

- Xác định được miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, giải các bài toán thực tế tối ưu.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 2022 THPT Yen Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 2022 THPT Yên Hòa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247