Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Phú Bài 2022

Đề cương giữa học kì II môn Toán lớp 10 trường THPT Phú Bài năm học 2021-2022 với nội dung chi tiết trong bài

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Phú Bài 2022

Câu 32.3: Cho 2 đường thẳng An: 11x - 12y+1=0 và đa: 12x + 11y+ 9 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng song song.

B. Hai đường thẳng cắt nhau nhưng không vuông góc.

C. Hai đường thẳng trùng nhau.

D. Hai đường thẳng vuông góc nhau.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Phu Bai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Phú Bài 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247