Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2024 - THPT Việt Đức

Đề cương ôn giữa học kì 2 lớp 11 môn Toán năm học 2023 - 2024 của trường THPT Việt Đức, Hà Nội đăng tải với 3 đề ôn tập dưới đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2024 - THPT Việt Đức

Câu 2: Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, đến năm bao nhiêu là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha.

Câu 3: Cho hình tứ diện ABCD có AB ⊥(BCD), các tam giác BCD và ACD là những tam giác nhọn. Gọi H K, lần lượt là trực tâm của các tam giác BCD, ACD. Chứng minh rằng:

a) AD⊥CH.                                                          b) HK⊥ACD

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 nam 2024 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2024 - THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247