Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Phú Bài 2022

Các em cùng xem đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Phú Bài 2021-2022 được đăng tại đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Phú Bài 2022

Câu 26.1: Trong không gian, hình biểu diễn của một hình bình hành không thể là hình nào trong các hình sau đây?

A. Hình thang.       B. Hình bình hành.

C. Hình vuông.      D. Hình chữ nhật.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 11 THPT Phu Bai 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Phú Bài 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247