Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 2022

Tham khảo đề cương ôn tập kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 2021-2022

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 2022

Câu 54. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1;0;0), C(0;0;3), B(0;2;0). Tập hợp các điểm M thỏa mãn M4 = MB +MC là mặt cầu có bán kính là:

A. R=2.         B. R=13.

C. R=3.         D. R=2.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Tran Phu - Hoan Kiem 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!