Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2024 - THCS Thành Công

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2024 trường THCS Thành Công gồm 8 trang như sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2024 - THCS Thành Công

Bài 3. Một lớp có 48 học sinh, số học sinh của lớp có học lực khá, số học sinh có học lực giỏi bằng số học sinh có học lực khá, còn lại là học sinh Đạt.

a) Tính số học sinh có học lực giỏi, học lực khá và học sinh Đạt.

b) Cuối năm học, nhà trường tặng thưởng vở cho học sinh có học lực giỏi và khá như sau: có 1 học sinh nhất lớp được 10 quyển vở, mỗi học sinh đạt loại giỏi được 5 quyển vở và mỗi học sinh đạt loại khá được 3 quyển vở. Hỏi lớp đó nhận được bao nhiêu quyển vở?

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 nam 2024 - THCS Thanh Cong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2024 - THCS Thành Công

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247