Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Vĩnh Hưng 2024

Dưới đây là Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 trường THCS Vĩnh Hưng, Hà Nội cập nhật như sau.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Vĩnh Hưng 2024

A. LÝ THUYẾT

I. SỐ HỌC VÀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ

1) Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu.

2) Biểu đồ cột kép.

3) Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

4) Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

5) Phân số với tử và mẫu là số nguyên.

6) So sánh các phân số. Hỗn số dương.

7) Phép cộng, phép trừ phân số.

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Vinh Hung 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Vinh Hung 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Vinh Hung 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Vinh Hung 2024

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan lop 6 - THCS Vinh Hung 2024

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - THCS Vĩnh Hưng 2024

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247