Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán THPT Xuân Đỉnh 2022 lớp 12

Cùng tham khảo đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh 2021-2022 lớp 12 ngay dưới đây

Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán THPT Xuân Đỉnh 2022 lớp 12

Câu 78. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A(-1;-2;4), B(-4;-2;0), C(3;-2;1) và D(1;1;1). Độ dài đường cao của tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D bằng

A. 1/2          B. 1

C. 2             D. 3

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

De cuong on tap giua ki 2 mon Toan THPT Xuan Dinh 2022 lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn Toán THPT Xuân Đỉnh 2022 lớp 12

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!