Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2022 lớp 12 môn Hóa THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Nội dung ôn tập giữa kì 2 năm 2021-2022 lớp 12 môn Hóa học THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm được cập nhật chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2022 lớp 12 môn Hóa THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 

1. Chương 5. Đại cương về kim loại

- Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn, cấu tạo của kim loại

- Tinh chất vật lí chung của kim loại, giải thích, nguyên nhân, tính chất hóa học chung của kim loại, viết các phương trình hóa học minh họa: Dây điện hóa của kim loại, ý nghĩa của dạy điện hóa của kim loại

- Sự ăn mòn kim loại, bản chất, các dạng ăn mòn kim loại, cách chống ăn mòn kim loại

- Nguyên tắc chung điều chế kim loại, các phương pháp điều chế kim loại

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

De cuong on tap giua ki 2 nam 2022 lop 12 mon Hoa THPT Tran Phu - Hoan Kiem

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm 2022 lớp 12 môn Hóa THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!