Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2021-2022 THCS Thăng Long lớp 9 môn Sinh

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2021-2022 THCS Thăng Long lớp 9 môn Sinh gồm 2 phần: lý thuyết và một số câu hỏi ôn tập

Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2021-2022  THCS Thăng Long lớp 9 môn Sinh

Câu 5: Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào lên đời sống của thực vật và động vật. Căn cứ vào sự thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau người ta chia thực vật và động vật thành những nhóm nào ?

Câu 6: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến đời sống sinh vật. Lấy ví dụ về sinh vật thuộc nhóm sinh vật hằng nhiệt, sinh vật biến nhiệt, sinh vật ưa ẩm, sinh vật ưa khô hay chịu hạn (mỗi nhóm lấy 5 VD)

Câu 7: Nêu các mối quan hệ cùng loài và khác loài cho ví dụ.

De cuong on tap giua ki 2 nam hoc 2021-2022  THCS Thang Long lop 9 mon Sinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 năm học 2021-2022 THCS Thăng Long lớp 9 môn Sinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!