Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Phú Bài 2022 môn Toán lớp 12

Tài liệu ôn tập để thi giữa kì 2 của trường THPT Phú Bài năm học 2021-2022 môn Toán lớp 12

Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Phú Bài 2022 môn Toán lớp 12

Câu 33.1: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua điểm A (2;-1;2) và song song với mặt phẳng (P): 2x - y +3z +2 = 0 có phương trình là

A. 2x + y + 3z - 9 = 0          B. 2x – y + 3z + 11 = 0

C. 2x - y - 3z + 11 = 0         D. 2x - y + 3z -11= 0

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

De cuong on tap giua ki 2 THPT Phu Bai 2022 mon Toan lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Phú Bài 2022 môn Toán lớp 12

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247