Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh 2022 môn Anh lớp 11

Nội dung ôn tập giữa kì 2 trường trung học phổ thông Xuân Đỉnh 2021-2022 môn Anh lớp 11 chi tiết ngay dưới đây:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh 2022 môn Anh lớp 11

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

- phonetics

- word formation

- word choice

- collocation and idioms

- gap-filling

- verb tense

- find the closest or opposite words

- complete the given conversations

- error identification

- reading comprehension

- complete the sentences, using the given words

- choose the best sentence from the given words

- choose the best sentence that has closest meaning to the original one

- choose the best sentence that best combines each pair of the following sentences

De cuong on tap giua ki 2 THPT Xuan Dinh 2022 mon Anh lop 11

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh 2022 môn Anh lớp 11

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!