Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh lớp 12 môn Sử 2022

Tài liệu ôn tập giữa học kì 2 của trường THPT Xuân Đỉnh lớp 12 môn Lịch Sử 2021-2022

Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh lớp 12 môn Sử 2022

1. Lịch sử Việt Nam từ - Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Việt Nam 1925 - 1930 quốc dân đảng

- Sự ra đời 3 tổ chức cộng sản 1929

- Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. Cương lĩnh chính trị (Nguyễn Ái Quốc). Ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

De cuong on tap giua ki 2 THPT Xuan Dinh lop 12 mon Su 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 THPT Xuân Đỉnh lớp 12 môn Sử 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!